Velkommen til Bydelenes Produksjonstjeneste

Bydelenes Produksjonstjeneste AS (ByPro) er en VTA-bedrift (Varig Tilrettelagt Arbeidsplass) som ble etablert i 1994. Fellesskap, arbeidsglede, arbeidsinnsats og yrkesstolthet. Fire ord, fire bein å stå på. De har stått fast og urokkelige så lenge Bydelenes Produksjonstjeneste AS har eksistert. Les mer om oss her.

Forespørsel