Brukerorganisasjoner og våre samarbeidspartnere

NAV
www.nav.no

Hoved- og interesseorganisasjonen til vekstbedriftene
www.asvl.no

Landsforeningen for arbeid til yrkeshemmede
www.lafy.no


Landsrådnytt 
http://lafy.no/om_lafy/v_rt_medlemsblad/content/text_1329986521397/1430560793583/landsr_d_nytt_nr_1_2015.pdf

En fullstendig liste over alle registrerte brukerorganisasjoner finnes på nettsiden:
https://helsenorge.no/pasient-og-brukerorganisasjoner#Funksjonshemmede-og-kroniske-syke

Vi nevner bare 3 her:

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Mariboesgt. 13, 0183 Oslo
Tlf.: 815 56 940
http://ffo.no/

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Youngstorget 2 A Pb. 8954 Youngstorget, 0028 Oslo
Tlf.: 22 39 60 50
http://www.nfunorge.no/

Mental helse
Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo
Tlf.: 22 20 49 00
http://www.mentalhelse.no/

Forespørsel