Strekkode- og produktmerking

 

I produksjonslinjen etter emballeringen legges det på strekkode-etiketter eller annen form for identifisering for de kunder som ønsker det.