Våre kundereferanser

Her er noen av våre kundereferanser.

 

 P. Thorkildsen    

 Plasticindustri AS

Dette er vår største kunde og som har benyttet seg av våre tjenester helt siden 1998 og vi utfører pakking av ulike produkter. P.Thorkildsen Plasticindustri AS sprøytestøper plastprodukter og er leverandør til en rekke store aktører i ulike bransjer, og er det ideelle eksemplet på hvordan et samarbeid mellom en kunde og vår type bedrift kan være. Det blir nesten som et “Columbi egg” hvor våre ressurser blir brukt optimalt samtidig som vi blir tilført ny læring som gir oss motivasjon til å bli enda bedre.

 

 Kontakt
 P. Thorkildsen      

 Plasticindustri AS

 Rosenholmveien 4
 1252 Oslo

Telefon: 23 16 93 80 

     
  Vi har lagerhold og foretar pakking og distribusjon for Evoline Norge AS.   www.evoline.no 
     
 

 For Blafre AS utfører pakking. 

 www.blafre.com
     
  Vi sender ut katalogmateriell, monterer og foretar komponentpakking for Intra AS.   www.intra-teka.com 
     
  Vi utfører trykking av brosjyremateriell, pakking og utsendelse av brystproteser og informasjonsmateriell m.m. for Brystkreftforeningen.   www.brystkreftforeningen.no
     

For Allkopi AS foretar vi etterbehandling som innsetting i mapper, påsetting av maljer, liming av plastlommer i permer, plastemballering, i legging i konvolutter, pakking og utsendelser for Allkopi AS.

 www.allkopi.no

     
  Vi utfører pakking og distribusjon for Karma Trykk AS.   www.karmatrykk.no 
     
  Vi utfører bl.a. etterarbeid, ilegging i permer, emballering, pakking og distribusjon for PrintInform AS.   www.printinform.no 
     
  Vi har lagerhold av covere og utfører pakking og distribusjon for CD Produksjon. AS.  www.cdproduksjon.no
     
   For miljøstiftelsen Bellona utfører vi pakking og distribusjon avinformasjonsmateriell.   www.bellona.no
     
Tapping fra 1000 kg. opphengsballonger og fylling på 30 kg. spann + etikettering av snø- og issmeltprodukter.  www.kebco.no
     
  Vi utfører rengjøring av El-vakter for Alere AS.   www.alere.com 
     
  Vi foretar trykking, konvoluttering og utsendelser for Nettskog AS.   www.nettskog.no 
     
  Vi foretar pakking og utsendelser for Rolf Ottesen AS.   www.ottesen.no 
     
   Vi trykker kursmateriell, sorterer, setter inn i permer og sender ut for Spama AS   www.spama.no
     
     
     
     
     
     

Forespørsel