Dette gjør vi for noen av våre kunder…

P. Thorkildsen Plasticindustri AS
For P. Thorkildsen Plasticindustri AS utfører vi pakking av ulike produkter.
Dette er vår største kunde og som har benyttet seg av våre tjenester helt siden 1998.
Evoline Norge AS
For Evoline Norge AS har vi lagerhold og foretar pakking og distribusjon. www.evoline.no 
Blafre AS
For Blafre AS utfører vi pakking.
www.blafre.com
Intra AS
For Intra AS sender ut katalogmateriell, monterer og foretar komponentpakking.
www.intra-teka.com
Brystkreftforeningen
For Brystkreftforeningen utfører vi trykking av brosjyremateriell, pakking og utsendelse av brystproteser og informasjonsmateriell m.m. www.brystkreftforeningen.no
Allkopi AS
For Allkopi AS foretar vi etterbehandling som innsetting i mapper, påsetting av maljer, liming av plastlommer i permer, plastemballering, i legging i konvolutter, pakking og utsendelser.
www.allkopi.no
PrintInform AS
For PrintInform AS utfører vi bl.a. etterarbeid, ilegging i permer, emballering, pakking og distribusjon.
www.printinform.no
Bellona
For miljøstiftelsen Bellona utfører vi pakking og distribusjon avinformasjonsmateriell.
www.bellona.no
Kebco AS
For Kebco AS utfører vi tapping fra 1000 kg. opphengsballonger og fylling på 30 kg. spann + etikettering av snø- og issmeltprodukter.
www.kebco.no
Nettskog AS
For Nettskog AS foretar vi trykking, konvoluttering og utsendelse. www.nettskog.no
Rolf Ottesen AS
for Rolf Ottesen AS foretar vi pakking og utsendelse.
www.ottesen.no
Spama AS
For Spama trykker vi kursmateriell, sorterer,
setter inn i permer og sender ut.
www.spama.no
Firkløvern
For Firkløvern utfører vi pakking og utsendelser.
www.firkloveren.no
Merkur Grafisk AS
For Merkur Grafisk AS utfører vi pakking og annet håndarbeid.
www.merkurgrafisk.no