FRANKERING OG UTSENDELSE

For svært mange av våre kunder har vi fast utsendelse av kataloger og brosjyremateriell. Dette utføres raskt og effektivt, med påsetting av etiketter, som kjøres ut fra tilsendte adressefiler.
«Vi setter vår ære i å utføre ethvert oppdrag med den største nøyaktighet»