KRYMPEPLAST-
EMBALLERING

Krympeplastemballering er en av våre mange spesialiteter. I våre pakkemaskiner kan vi emballere formater inntil 50x30x12 cm.
Hvis du ikke har benyttet denne emballeringsmetoden tidligere er det en god idé å prøve dette. Den er både rask, effektiv og prisgunstig.
«Vi setter vår ære i å utføre ethvert oppdrag med den største nøyaktighet»