OM OSS

Bydelenes Produksjonstjeneste AS, eller Bypro som vi kaller oss, er en arbeidsmarkedsbedrift med varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) og ble etablert i 1994 med ca. 60 entusiastiske medarbeidere, fordelt på avdelingene på Holmlia og Skullerud.

ByPro startet arbeidet med implementering av kvalitetssikringssystemet i 2010, og ble første gang sertifisert i mai 2012, og ble resertifisert i 2014, 2016 og skal resertifiseres oktober 2018. Med EQUASS Assurance har vi fått et kvalitetssikringssystem som fungerer meget bra, er godt implementert, og fungerer som en grunnleggende faktor og trygghet i vår daglige virksomhet. Både for oss som er tilknyttet bedriften og for bedriften som sådan.Vi har et nært samarbeid med bydelene i Oslo og betjener over 50 bedrifter innen privat og offentlig virksomhet.

Kontakt oss