SAMARBEIDSPARTNERE

Brukerorganisasjoner og våre samarbeidspartnere

Hoved- og interesseorganisasjonen til vekstbedriftene
www.asvl.no

Landsforeningen for arbeid til yrkeshemmede
www.lafy.no

En fullstendig liste over alle registrerte brukerorganisasjoner finner du HER:
Vi nevner bare 3 her:

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Mariboesgt. 13, 0183 Oslo
Tlf.: 815 56 940
http://ffo.no/

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Youngstorget 2 A Pb. 8954 Youngstorget, 0028 Oslo
Tlf.: 22 39 60 50
http://www.nfunorge.no/

Mental helse
Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo
Tlf.: 22 20 49 00
http://www.mentalhelse.no/