SORTERING, ILEGGING OG UTSENDELSE

Postutsendelser er en av våre eldste arbeidsoperasjoner så her er vi virkelig på hjemmebane. Vi tar hånd om alle typer utsendelser, fra de minste på et par hundre enheter til flere tusen.
Vi sorterer og samler, legger i konvolutter, kjører ut etiketter og adresserer. Ønsker du brevfletting tar vi hånd om dette også. Vi utfører også trykking og kopiering, falsing, stifting, innbinding, isetting i permer m.m. Når du hører våre priser finner du fort ut at det er lønnsomt å bruke oss.
«Vi setter vår ære i å utføre ethvert oppdrag med den største nøyaktighet»