STREKKODE- OG PRODUKTMERKING

I produksjonslinjen etter emballeringen legges det på strekkode-etiketter eller annen form for identifisering for de kunder som ønsker det.
«Vi setter vår ære i å utføre ethvert oppdrag med den største nøyaktighet»