TJENESTER

De omfatter bl.a. sortering, samling, brevfletting, ilegging i konvolutter, adressering, frankering og utsendelse, stifting, falsing og liminnbinding, innsetting i ringpermer, spiralinnbinding, produkt- pakking, makulering av dokumenter. Produktpakking for butikksalg er også en av de arbeidsoppdrag vi utfører.
Vi utfører også krympeplastpakking, med utkjøring og påsetting av strekkodeetiketter, montering og pakking av monteringssett og reservedeler. For noen av våre kunder har vi også lagerhold, lagerstyring og distribusjon. Vi kan også organisere kopiering, trykking av brevark, visittkort og brosjyrer m.m. Og sist, men ikke minst så har vi vår unike produksjon av glassgjenstander og glassmykker.
Vi har et nært samarbeid med offentlige og private bedrifter, og tilbyr varig tilrettelagte arbeisplasser i vårt nærmiljø.

PAKKING, LAGERHOLD OG LAGERSTYRING

PLAST- & POSEPAKKING

SORTERING, ILEGGING OG UTSENDELSE

MONTERING OG PAKKING AV RESERVEDELER

FRANKERING OG UTSENDELSE

PRODUKTPAKKING I BUTIKKEMBALLASJE

KRYMPEPLASTEMBALLERING

STREKKODE- OG PRODUKTMERKING

GLASSDESIGN & PRODUKSJON