VTA-tiltak

Hvis du får uførepensjon og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. Varig tilrettelagt arbeid kan også være enkeltplasser i ordinære virksomheter.

Bydelenes Produksjonstjeneste AS er en VTA-bedrift. Arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes yteevne og funksjonsnivå og bidrar til å vedlikeholde og utvikle den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom tilrettelagte oppgaver i produksjonen. De ansatte er arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven, og det utarbeides arbeidskontrakt som legges til grunn for ansettelsesforholdet.

Klikk her for mer informasjon på www.nav.no